Juridiska Meddelanden

Gäller från 20/03/2024

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 6-III och 19 i lag nr 2004-575 från den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin, känd som L.C.E.N., informeras användare och besökare, här benämnda "Användaren", om webbplatsen www.racket-trip.com, här benämnd "Webbplatsen", om dessa juridiska meddelanden.

Anslutning och navigering på Webbplatsen av Användaren innebär fullständigt och ovillkorligt godkännande av dessa juridiska meddelanden.

Dessa är tillgängliga på Webbplatsen under avsnittet "Juridiska meddelanden".


ARTIKEL 1 - UTGIVAREN

Utgivningen av Webbplatsen sköts av SCAN-IMMO / Racket Trip, SAS med ett kapital på 20 000 euro, registrerat i handels- och bolagsregistret i Bougival under nummer 531495778, vars huvudkontor ligger på 16 ROUTE DE LOUVECIENNES - 78380 - BOUGIVAL, Telefonnummer 0624392205,

E-postadress: info@racket-trip.com.

EU-momsnummer: FR85531495778

Publiceringsdirektören är Franck Binisti

hädanefter benämnd "Utgivaren".


ARTIKEL 2 - VÄRDSERVERN

Webbplatsens värdserver är företaget Digital Ocean, vars huvudkontor är beläget på ZEKERINSTRAAT 17A, 1014 AMSTERDAM NEDERLÄNDERNA, med telefonnummer: +1 888 890 6714.


ARTIKEL 3 - TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen är tillgänglig överallt, 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, förutom i händelse av force majeure, planerad eller oplanerad avbrott och som kan bero på underhållsbehov. I händelse av ändring, avbrott eller upphörande av Webbplatsen kan Utgivaren inte hållas ansvarig.


ARTIKEL 4 - DATAINSAMLING

Webbplatsen garanterar Användaren insamling och behandling av personuppgifter med respekt för integritet i enlighet med lag nr 78-17 från den 6 januari 1978 om data, filer och friheter.

Enligt lagen om data och friheter, daterad den 6 januari 1978, har Användaren rätt att få tillgång till, rättelse, radering och opposition av sina personuppgifter. Användaren utövar denna rätt:

via e-post till adressen info@racket-trip.com (i det fall användaren inte kan göra det via det personliga området) genom sitt personliga område; All användning, reproduktion, spridning, marknadsföring, modifiering av hela eller delar av Webbplatsen utan Utgivarens tillstånd är förbjuden och kan leda till rättsliga åtgärder och förfaranden som särskilt förutses av upphovsrättslagen och civilrätten.

För mer information, se Webbplatsens användarvillkor på www.racket-trip.com, tillgängliga under avsnittet "Användarvillko